Hakkımızda

 

 

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 01.02.2010 tarih ve 210/103 sayılı kararname ile kurulmuş olup Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 Bölüm ve bu bölümlere ait; 14 Profesör Doktor, 22 Doçent Doktor, 56 Doktor Öğretim Üyesi ve 131 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla hizmet vermektedir.
 
Öğrencilerimiz 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren Karabük Üniversitesi Demirçelik Kampüsü içerisinde bulunan Tıp Fakültesi Binasında eğitimlerine başlamışlardır. Fakültemizde eğitim ve öğretim Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) çerçevesinde yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım protokolü çerçevesinde Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim ve sağlık uygulamalarımız yürütülmektedir.
 
Tıp Fakültesinde uyguladığımız eğitiminin fazları ve sınıflar şu şekildedir:
1. Sağlıklı yapının öğrenilmesi: 1 ve 2. sınıf eğitimi
2. Hastalıkların oluş mekanizmasının öğrenilmesi: 3. sınıf eğitimi
3. Teşhis ve tedavinin öğrenilmesi: 4 ve 5. sınıf eğitimi
4. Aile hekimliği (intörn doktorluk): 6. sınıf
 
Birinci sınıftan itibaren erken klinik buluşma sağlanması maksadıyla klinik  ve mesleki beceri eğitimleri verilmektedir. Ayrıca, her bir disiplin öğrettiği ana ve detay öğrenim hedefleri sınıf, kurul ve anabilim dalı hiyerarşik yapısı içerisinde kodlanmış ve öğretimin sınırları tayin edilmiştir. Fakültemizde eğitim kurulları ve anabilim dallarının görüşleri dahilinde tespit edilmiş olan ve ÇEP ile uyumlu birincil ve ikincil kaynak eserler tayin edilmiş, öğrencilerimize duyurulmuş ve bu sınırlar dahilinde denetlenebilir bir eğitim yapılandırılmıştır.
Fakültemizde yürütülmekte olan eğitim ve öğretim, öğrencilerden alınan yapılandırılmış geribildirimler ışığında dinamik olarak şekillendirilmekte ve olumsuzluklarla karşılaşılması durumunda hızlı çözümler üretilmektedir.
 
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öncelikli hedefimiz ülkemiz ihtiyaçlarına uygun eğitim almış, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine saygılı, ailelerine yakışır, vatan ve milletine hizmet arzusu taşıyan hekimler yetiştirmektir.