Akademik Personel
Yönetim
Dekan V.
0 (370) 418 9446 / 9446
Dekan Yardımcısı
0 (370) 418 9431 / 9431
Dekan Yardımcısı
0 (370) 418 9448 / 9448
Temel Tıp Bilimleri
Bölüm Başkanı
0 (370) 418 9314 / 9314
Tıbbi Biyokimya
0 (370) 418 9309 / 9309
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 9267 / 9267
Tıp Bilişimi A.D. Başkanı
0 (370) 418 9225 / 9225
Tıbbi Biyoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 9126 / 9126
Tıbbi Mikrobiyoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Anatomi A.D Başkanı
0 (370) 418 9260 / 9260
Tıbbi Mikrobiyoloji
0 (370) 418 9285 / 9285
Dekan Yardımcısı
0 (370) 418 9431 / 9431
Fizyoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 9362 / 9362
Histoloji ve Embriyoloji
0 (370) 418 9053 / 9053
Histoloji ve Embriyoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 9235 / 9235
Histoloji ve Embriyoloji
0 (370) 418 9260 / 9260
Anatomi
0 (370) 418 9202 / 9202
Fizyoloji
0 (370) 418 9202 / 9202
Biyofizik A.D Başkanı
0 (370) 418 9282 / 9282
Tıbbi Mikrobiyoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Tıbbi Biyoloji
0 (370) 418 9283 / 9283
Dekan Yardımcısı
0 (370) 418 9448 / 9448
Tıbbi Biyoloji
0 (370) 418 9285 / 9285
Anatomi
0 (370) 418 9281 / 9281
Anatomi
0 (370) 418 9281 / 9281
Anatomi
0 (370) 418 9281 / 9281
Histoloji ve Embriyoloji
0 (370) 418 9229 / 9229
Tıbbi Biyoloji
0 (370) 418 9201 / 9201
Tıbbi Biyokimya
0 (370) 418 9011 / 9011
Dahili Tıp Bilimleri
Dekan V.
0 (370) 418 9446 / 9446
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Bölüm Başkanı
0 (370) 418 8000 / 8000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Tıbbi Farmakoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Kardiyoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Acil Tıp
0 (370) 418 0000 / 0000
Deri ve Zührevi Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Aile Hekimliği A.D Başkanı
0 (370) 418 9446 / 9446
Acil Tıp A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
İç Hastalıkları A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Halk Sağlığı
0 (370) 418 9224 / 9224
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
İç Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
İç Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
0 (370) 418 0000 / 0000
Tıbbi Farmakoloji
0 (370) 418 9357 / 9357
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
0 (370) 418 0000 / 0000
Acil Tıp
0 (370) 418 0000 / 0000
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
0 (370) 418 9446 / 9446
Adli Tıp A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Radyoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Halk Sağlığı A.D Başkanı
0 (370) 418 9113 / 9113
Nöroloji A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Enfeksiyon Hastalıkları A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
İç Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Tıbbi Genetik
0 (370) 418 9237 / 9237
Kardiyoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
0 (370) 418 0000 / 0000
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Nöroloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Kardiyoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Aile Hekimliği
0 (370) 418 0000 / 0000
Acil Tıp
0 (370) 418 0000 / 0000
Aile Hekimliği
0 (370) 418 0000 / 0000
Aile Hekimliği
0 (370) 418 0000 / 0000
Kardiyoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
İç Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
İç Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Aile Hekimliği
0 (370) 418 0000 / 0000
Aile Hekimliği
0 (370) 418 0000 / 0000
Aile Hekimliği
0 (370) 418 0000 / 0000
İç Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Aile Hekimliği
0 (370) 418 0000 / 0000
Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölüm Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Ortopedi ve Travmatoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Genel Cerrahi A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Ortopedi ve Travmatoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Üroloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Ortopedi ve Travmatoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Göz Hastalıkları A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Genel Cerrahi
0 (370) 418 0000 / 0000
Beyin ve Sinir Cerrahisi
0 (370) 418 0000 / 0000
Üroloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Beyin ve Sinir Cerrahisi
0 (370) 418 0000 / 0000
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Çocuk Cerrahisi A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Göz Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
0 (370) 418 0000 / 0000
Tıbbi Patoloji A.D Başkanı
0 (370) 418 0000 / 0000
Kalp ve Damar Cerrahisi
0 (370) 418 0000 / 0000
Genel Cerrahi
0 (370) 418 9446 / 9446
Genel Cerrahi
0 (370) 418 0000 / 0000
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
0 (370) 418 0000 / 0000
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
0 (370) 418 0000 / 0000
Göz Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
0 (370) 418 0000 / 0000
Beyin ve Sinir Cerrahisi
0 (370) 418 0000 / 0000
Tıbbi Patoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
0 (370) 418 0000 / 0000
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
0 (370) 418 0000 / 0000
Ortopedi ve Travmatoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Ortopedi ve Travmatoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Ortopedi ve Travmatoloji
0 (370) 418 0000 / 0000
Ortopedi ve Travmatoloji
0 (370) 418 0000 / 0000