Fakülte Sekreteri Ataması
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği görevi sona eren Dr. Uğur GÖZEL'in yerine Sabri ALACAHAN Fakülte Sekreteri olarak atanmıştır.