Akademik Ünvan Değikliği
Doçentlik ünvanlarını alan Şeref Emre ATİŞ, Gökşen ERTUĞRUL ve Sadrettin EKMEN'e Dekanımız Prof. Dr. Orhan ÖNALAN tarafından Doçentlik cübbesi giydirildi.