Tıp Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
Tıp Fakültesi Birim Danışma Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mehmet Melih SUNAY başkanlığında 13.12.2022 Salı günü saat 16.30 da Tıp Fakültesi Toplantı Odasında, Karabük Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirmiştir.