Akademik Ünvan Değikliği
Doçentlik ünvanlarını alan Özer BARAN ve Meryem ÇOLAK'a Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Melih SUNAY tarafından Doçentlik cübbesi giydirildi.