Akademik Ünvan Değişikliği
Profesörlük ünvanlarını alan Yeşim AKIN ve Eyüp ALTINÖZ hocalarımıza Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Melih SUNAY tarafından belgeleri takdim edildi.