İdari Personel
İdari Personel
Bilgisayar İşletmeni Sevil YILMAZ
sevilyilmaz[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1429
Bilgisayar İşletmeni Ayten YILDIZ
Diğer
aytenkanli[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1327
Bilgisayar İşletmeni İsmail AY
Diğer
ismailay[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1336
Bilgisayar İşletmeni İrfan SENCAR
Memur
irfansencar[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1445
Bilgisayar İşletmeni Muharrem KARA
muharremkara[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1323