İdari Personel
İdari Personel
Bilgisayar İşletmeni Sevil YILMAZ
sevilyilmaz[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1429
Bilgisayar İşletmeni İrfan SENCAR
Memur
irfansencar[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1445
Bilgisayar İşletmeni İsmail AY
Diğer
ismailay[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1336
Bilgisayar İşletmeni Ersin YAZICI
Diğer
eyazici[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1323
Bilgisayar İşletmeni Hatice OLGAÇ
Diğer
haticeicyuz[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1327
Bilgisayar İşletmeni Muharrem KARA
muharremkara[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1323
Sekreter Simge ACAR TURGUT
Sekreter
.........[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1446
İşçi Nurgül ACAR
Diğer
.........[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 1354
İşçi Cemal SERT
Diğer
.............[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 0000
İşçi Muzaffer SEVDALI
Diğer
.............[at]karabuk.edu.tr
3704187160 / 0000