İdari Personel
İdari Personel
Bilgisayar İşletmeni Sevil YILMAZ
sevilyilmaz@karabuk.edu.tr
3704187160 / 1429
Bilgisayar İşletmeni Ayten YILDIZ
Diğer
aytenkanli@karabuk.edu.tr
3704187160 / 1357
Bilgisayar İşletmeni İrfan SENCAR
irfansencar@karabuk.edu.tr
3704187160 / 1448
Memur Azime ÖZER
Sekreter
azimeozer@karabuk.edu.tr
3704187160 / 1445
Bilgisayar İşletmeni Muharrem KARA
muharremkara@karabuk.edu.tr
3704187160 / 1357