Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

Eğitim, hizmet ve araştırma bakımından ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilir, bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olacak bir tıp fakültesi haline gelebilmektir.

MİSYONUMUZ

Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek. Bölgesel ve ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine, toplum sorunlarına duyarlı, etik değerlere sahip, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve yenilikleri takip eden üretici hekimler yetiştiren bir fakülte olabilmektir.