Hakkımızda

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 01.02.2010 yılında 2010/103 Sayılı kararname ile Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştur. İlk öğrencisini 2011/2012 Eğitim-Öğretim döneminde kabul etmiştir.

2016/2017 Eğitim Öğretim döneminde öğrencilerimiz Karabük ilinde eğitimlerine başlamış olup 1. Sınıfta 68 öğrencimiz bulunmaktadır. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2016-2017 taban puanları en düşük 445,30710 ve en yüksek 451,71114 olarak hesaplanmıştır.

Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Karabük Devlet Hastanesi ve bağlı birimleri, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde Fakültemiz Öğretim Üyeleri Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık hizmeti vermektedir.

Fakültemizde 31 Profesör, 7 Doçent, 48 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 86 Öğretim Üyesi 26 Araştırma görevlisi olmak üzere genel toplam 112 Akademik personel ve 6 İdari personel ile hizmet vermektedir.

Temel Tıp Bilimleri

Anabilim Dalları Toplam Personel Yardımcı Doçent Doçent Profesör Asistan
Anatomi A.B.D 2 1 - 1 -
Fizyoloji A.B.D 1 - - 1 -
Biyofizik A.B.D - - - - -
Histoloji ve Embriyoloji A.B.D 2 1 1 - -
Tıbbi Biyokimya A.B.D 2 1 1 - -
Tıbbi Biyoloji A.B.D 2 2 - - -
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D 3 3 - - -
Tıb Bilişimi A.B.D 1 - 1 - -
Tıp Eğitimi ve Tıp Tarihi A.B.D - - - - -
İmmünoloji A.B.D - - - - -
TOPLAM 13 8 3 2 -

Dahili Tıp Bilimleri

Anabilim Dalları Toplam Personel Yardımcı Doçent Doçent Profesör Asistan
Acil Tıp A.B.D 2 2 - - -
Adli Tıp A.B.D - - - - -
Aile Hekimliği A.B.D 2 1 1 - 1
Deri ve Zührevi Hast. A.B.D 2 2 - - -
Enfeksiyon Hastalıkları A.B.D - - - - -
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D 3 2 - 1 2
Göğüs Hastalıkları A.B.D 4 3 - 1 -
Halk Sağlığı A.B.D 1 - - 1 -
Kardiyoloji A.B.D 7 1 - 6 2
Nöroloji A.B.D 1 1 - - -
Radyasyon Onkolojisi A.B.D - - - - -
Radyoloji A.B.D 2 1 - 1 1
Tıbbi Farmakoloji A.B.D 2 2 - - -
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D 4 2 1 1 5
Çocuk Sağlığı ve Hast. - Hematoloji Onko. - - - - -
Çocuk Sağlığı ve Hast. - Nöroloji - - - - -
Çocuk Sağlığı ve Hast. - İmmunoloji Allerji - - - - -
Çocuk Sağlığı ve Hast. - Yenidoğan - - - - -
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı - - - - -
İç Hast. A.B.D ve Alt Branşlar 2 1 - 1 1
İç Hastalıklar - Gastroenteroloji - - - - -
İç Hastalıklar - Nefroloji - - - - -
İç Hastalıklar - Onkoloji - - - - -
İç Hastalıklar - Endokrinoloji - - - - -
İç Hastalıklar - Romatoloji - - - - -
İç Hastalıklar - Hematoloji 1 1 - - -
Nükleer Tıp A.B.D 1 1 - - -
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D 2 - 1 1 6
TOPLAM 37 20 3 14 18

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anabilim Dalları Toplam Personel Yardımcı Doçent Doçent Profesör Asistan
Anesteziyoloji ve Reh. A.B.D 4 2 - 2 1
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D - - - - -
Genel Cerrahi A.B.D 4 1 - 3 2
Göz Hastalıkları A.B.D 6 4 1 1 -
Göğüs Cerrahisi A.B.D 1 1 - - -
Kadın Hast. ve Doğum A.B.D 3 2 - 1 -
Kalp ve Damar Cer. A.B.D 2 1 - 1 -
Kulak Burun Boğaz Cer. A.B.D 4 3 - 1 -
Ortopedi ve Travm. A.B.D 4 1 - 3 4
Plastik Cer. ve Rekon. A.B.D - - - - -
Tıbbi Patoloji A.B.D 3 2 - 1 -
Çocuk Cerrahisi A.B.D 2 2 - - -
Üroloji A.B.D 3 1 - 2 1
TOPLAM 36 20 1 15 8
Genel Toplam 86 48 7 31 26