MENÜ

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN

User Pic

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 01.02.2010 tarih ve 210/103 sayılı kararname ile kurulmuş olup Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 Bölüm ve bu bölümlere ait; 31 Profesör Doktor, 7 Doçent Doktor , 48 Yardımcı Doçent Doktor ve 26 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla hizmet vermektedir.
Tıp Fakültesi Dekanlığı kanunlarla verilen yetki çerçevesinde, görev bilinci içinde, çagdaş anlayışla Karabük üniversitesinin öğretim planında öngörülen temel amaçlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN
DEKAN V.

İletişim
Dış hat telefonu: 0 (370) 433 05 90
Dahili :  1445