Klinik ve Mesleki Beceri Kurulu
  • Prof. Dr. Didem ADAHAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Serap BİBEROĞLU
  • Dr. Öğr. Üyesi Zafer LİMAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Alpay ATEŞ
  • Dr. Öğr. Üyesi Müge ARIKAN