Tıp Fakültesi Dönem Koordinatörleri

I. Sınıf Koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi Feyza BAŞAK
II. Sınıf Koordinatörü   Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN
III. Sınıf Koordinatörü      Dr. Öğr. Üyesi Namık BİLİCİ
IV. Sınıf Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Faik ERSOY
IV. Sınıf Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Eylem SEVİNÇ
V. Sınıf Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba MORALI GÜLER