2. Yenice Bilim Günleri
TUBİTAK 4007 "Yenice Bilim Günleri II" projesi kapsamında  Su damlasındaki Dünya'ya kısa bir gezinti konulu Dekan yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil TURAN  ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet  KARA  Yeniceden  gelen 50 Ortaöğretim  Öğrenciye sunum yaptılar.