2018-2019 Akademik Kurul Toplantısı
Fakültemiz akademik kurul toplantısı 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Tıp Fakültesi Konferans Salonunda Dekan Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN´ in başkanlığında, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Zülal ÖNER ve Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil TURAN, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erkan DOĞAN ve değerli öğretim üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.
Açılış konuşmalarında Sayın Dekanımız Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN, Fakültemizin ilerlemesini ve gelecek vizyonunu tanımlayarak kısa vadede yapılan çalışmalar ve gelecek planları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca akademik çalışmalar da önemli bir artışa neden olacağını düşündüğümüz Deney Hayvanları Araştırma Merkezinin yapımına dair bilgiler paylaşan Dekanımız konuşmalarını özverili ve ilkeli çalışmalarımızın devamı temennileri ile konuşmalarını sonlandırmıştır.
Toplantı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Kamil TURAN’ın  Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinin genel durumunun tanımı, öğretim üyelerinin sayısı ve dağılımı, tıpta uzmanlık öğrencilerinin sayı ve dağılımları ile eğitim öğretim durumunun anlatıldığı sunum ile devam etmiştir.
Dr. Öğretim Üyesi Zülal ÖNER’in geçen eğitim öğretim döneminde yapılan akademik ve sosyal içerikli faaliyetlerin sunumu ve hemen ardından KEAH Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan DOĞAN’ın hastanemiz ile ilgili genel durum tespiti ile konuşmalarını bitirmiştir.
Toplantı Öğretim Üyelerimizin temennileri alınarak son bulmuştur.