Değerler Eğitimi Dersinin Telafisi
DEG102 Değerler Eğitimi Dersinin telafisi 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 18:00'da online olarak yapılacaktır.