Kurul Üyeleri
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeleri

 

Prof. Dr. Hakkı Uğur ÖZOK Tıp Fakültesi hakkiugurozok@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Yeşim AKIN Tıp Fakültesi yesimakin@karabuk.edu.tr
Doç. Dr. Nergiz SEVİNÇ
Tıp Fakültesi nergizsevinc@karabuk.edu.tr
Doç. Dr. Fatih İNCİ Tıp Fakültesi  fatihinci@karabuk.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Şakir AKGÜL Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mustafasakirakgul@karabuk.edu.tr
Doç. Dr. Meryem ÇOLAK Tıp Fakültesi meryemcolak@karabuk.edu.tr
Doç. Dr. Nurhayat ÖZKAN SEVENCAN Tıp Fakültesi nurhayatozkansevencan@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zafer LİMAN Tıp Fakültesi  zaferliman@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe YILMAZ Tıp Fakültesi nesibeyilmaz@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAR ŞEN  Sağlık Bilimleri Fakültesi gulcankar@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Adem PEKİNCE  Diş Hekimliği Fakültesi adempekince@karabuk.edu.tr