Başvuru
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu yeni dönem başvuruları için linki tıklayınız !!!


              http://giroletik.karabuk.edu.tr/About
 
TOPLANTI TARİHİ : Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Toplantısı her ayın son Çarşamba günü yapılmakta olup toplantı tarihinden önceki  Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruların sistem üzerinden yapılarak aynı gün ıslak imzalı nüshaların Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Toplantı tarihinden önceki Cuma günü  sisteme yüklenmeyen başvurular ve sisteme yüklenmiş olsa bile Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilmeyen  başvurular toplantı gündemine alınmayacaktır.

BAŞVURU ÜCRETİ : Kurum içinden yapılacak olan başvurular için 50 TL, kurum dışından yapılacak başvurular için 100 TL, olan başvuru ücretinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Ziraat TLBankası Karabük Şubesi TR540001000425517219655093 nolu hesabına yatırılarak makbuzun başvuru dosyası ile Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir.