FORMLAR
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başvuru Formları güncellenmiş olup, 15.01.2019 tarihinden itibaren menüde formlar kısmında bulunan başvuru formları geçerli sayılacaktır. 

Başvurular giroletik@karabuk.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecek olup, basılmış ve yürütücü tarafından imzalanmış nüshasının etik kurul sekreterliğine her ay yapılacak olan kurul toplantısından önceki cuma günü teslim edilmesi gerekmektedir.

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul  Toplantısı her ayın son Çarşamba günü yapılmaktadır.


BAŞVURU ÜCRETİ : Kurum içinden yapılacak olan başvurular için 50 TL olan başvuru ücretinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Karabük Şubesi TR540001000425517219655093 nolu hesabına yatırılarak makbuzun başvuru dosyası ile Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Dosyasında Olması Gereken Belgeler

1) Başvuru Formu
2) Özgeçmiş Formu
3) Bütçe Formu
4) Başvuru Değişiklik Formu