Surgical Medical Sciences

Surgical Medical Sciences

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayşegül ÖZGÖK

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Afife Ayla KABALAK
Yrd. Doç. Dr. Alpay ATEŞ
Yrd. Doç. Dr. Müge ARIKAN
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Hande ÜNAL

-

Yrd. Doç. Dr. Hikmet DEMİRKOL

Doğumu takip eden günlerden başlayarak 18 yaşına varıncaya değin, çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı, ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası dönemleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Son yıllarda US aracılığı ile erken tanı konulabilen doğumsal hastalıklar ve anne rahminde gerçekleştirilebilen ameliyatlar nedeniyle ilgi alanı genişlemiştir.

Çocuk cerrahisi doktorları, ortalama altı yıllık bir eğitimi takiben uzmanlık alanlarında çalışmaya başlarlar. Yenidoğan döneminden başlayarak ergenliğe uzanan süreç içerisinde durmadan büyüyen, gelişen insan vücudu her döneme uygun farklı özellikler taşır. Yine farklı yaş gruplarına özgü hastalıklar ve durmadan değişen beslenme gereksinimi nedeniyle tanı ve tedavide erişkinlerde görmeye alışık olduğumuz yöntemlerden tamamen farklı bir yol izlenir. Örneğin; ağızdan beslenemeyen erişkin bir hastanın saatler boyunca serum almaması hastalığın seyrini fazla etkilemezken, aynı koşullar altındaki bir çocuk hastada yarım saatlik bir gecikme bile hayati tehlikeye yol açabilmektedir. Benzer şekilde kullanılan antibiyotik dozları, verilen anestezi biçimi, kullanılan cerrahi aletlerin niteliği ile çocuk hastanın dokularının çok daha nazik oluşu, çocuk cerrahisinin başlı başına özellik gösteren bir branş olduğunun kanıtıdır.

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAKAR

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Özkan CESUR

Anabilim Dalı Başkanı

 

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hülagü KARGICI
Prof. Dr. Ömer Faik ERSOY
Prof. Dr. Mutlu DOĞANAY
Yrd. Doç. Dr. R. Nurullah SOYHAN

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Anabilim Dalımızda 6 adet genel poliklinik, 2 adet tanı-tedavi odası, 12 yataklı servis, göz ameliyathanesi ve Bayır mahallesinde 1 adet genel poliklinik bulunmaktadır. Göz ameliyathanesi göz servisi içinde yer almaktadır. Haftanın 5 günüde gerek lokal gerekse de genel anestezi ile göz ameliyatları yapılabilmektedir. Anabilim dalımızda fakoemulsifikasyon, ekstra ve intra kapsüler katarakt cerrahisi, oküloplastik cerrahi, glokom filtrasyon cerrahisi, glokom valf implantasyonu, şaşılık cerrahisi ve vitreoretinal cerrahi gerçekleştirilebilmektedir. Polikliniklerimizde genel oftalmolojik muayeneler dışında glokom, retina, prematür retinopati, şaşılık, üveit, nörooftalmoloji, kornea, kontakt lens ve oküloplasti gibi özel oftalmolojik muayeneler de yapılabilmektedir. Polikliniklerimizde her ay 6000 ile 7000 arasında hastaya hizmet verilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

 

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Seyhan Sonar ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr.Mehmet COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet EKİZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulgani KAYMAZ
Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAKMAKLIOĞULLARI

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hacer Cavidan GÜLERMAN

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Semra EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Engin YURTÇU

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kasım KARAPINAR

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Turan Kürşat KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Erdem ÇETİN

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Serdar ENSARİ

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Efser BAŞARAN
Yrd. Doç. Dr. Nihat YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kadri İLA

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali BİÇİMOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ali BİÇİMOĞLU

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Murat ALTAY
Prof. Dr. Erbil AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Uygar DAŞAR
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Ahmet ÜLKER
Arş. Gör. Batuhan ÇOKYAŞAR
Arş. Gör. Ahmet Burak SATILMIŞ
Arş. Gör. Zafer UZUNAY
 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalımız, Hastanemizde kendine ayrılmış olan bir bölümde departmanlaşmış olarak faaliyet göstermektedir.Patoloji laboratuvarlarımızda; tanısal amaçla ve tedaviye yönelik olarak diğer anabilim dalları ve kliniklerden, yanı sıra çeşitli hastaneler ve sağlık kurumlarından gönderilen sitoloji, biyopsi ve ameliyat materyalleri ve konsültasyonlar incelenmektedir. Konvansiyonel incelemelerin yanında histokimya, immünohistokimya çalışmaları da yoğun olarak uygulanmaktadır. Ameliyatların yapılması sırasında acil tanı verilmesi gerektiğinde dondurulmuş kesi (“frozen section”) yöntemi de olağan uygulamalarımızdandır.2015 yılında hastalara ait 14000 biyopsi ve sitoloji materyali incelenmiştir. Ayrıca 2000 adet immünhistokimya ve histokimya uygulaması yapılmıştır. Materyal sayısı hızla artış göstermektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Harun EROL

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Harun Erol
Yrd. Doç. Dr. Z. İlke Narlı İnce
 
 
 
 

Üroloji Anabilim Dalımızda halen 4 öğretim üyesi ve 1 asistan görev yapmaktadır. Öğretim üyelerimiz, aktif olarak mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası Tıp Eğitiminde yer almaktadır. Başvuran tüm bireylere Üroloji disiplini içinde yaş, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hizmet verilmektedir. Hastaların muayeneleri yapılmakta, tedavileri düzenlenmekte, gerekli görüldüğü durumda tetkikleri istenmekte ya da uygun görülen başka bölümlere yönlendirilmektedirler. Türkiye'de çağdaş üroloji uygulamalarının yapıldığı ve eğitiminin verildiği anabilim dalımız servisimizde 30 yatak bulunmakta ve polikliniklerimizde ayda ortalama 3000 hastaya hizmet verilmektedir. Ameliyathanelerimizde anabilim dalımız tarafından her gün ameliyat yapılabilmekte ve toplam ameliyat sayısı ise yılda yaklaşık 1200 civarındadır.

Anabilim Dalımız;
  • Üroloji alanında ülkemizde görev yapan hekimlerin niteliğinin yükseltilebilmesi için, mezuniyet sonrası eğitim olanakları yaratan; eğitimde çağdaş yöntem ve teknolojileri kullanan; eğitim standartları koyan;
  • Alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar tasarlayan ve yürüten; bu amaçla multidisipliner ve çok merkezli işbirliği olanaklarını destekleyen;
  • Ürolojide, süreklilik taşıyan, insanlık değerleri ve tıp etiği ile uyumlu, bilimsel kanıtlara dayalı ve olanaklı en yüksek nitelikte hizmet sunan; bu tür bir hizmetin yaygınlaşabilmesi için politikalar, hizmet yönetimi ve sunumu standartları geliştiren;
  • Toplum sağlık eğitiminde sorumluluk alan; Bu amaçla yeni ve yaratıcı yöntem, teknik ve teknolojileri kullanan,
  • Toplumsal ve bireysel düzeylerde sağlık hakkı ve hasta haklarının güçlenmesinde etkin tutum alan;
  • Hekimlik ve uzmanlık örgütlerinin destekleyicisi olan;
  • Tüm etkinliklerinde toplum hekimliği ve sürekli niteliksel gelişim yaklaşımlarını hayata geçiren bir birim olmayı hedeflemektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Memduh Nurettin SERTÇELİK

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Melih SUNAY
Yrd. Doç. Dr. Özer BARAN
Araştırma Görevlileri
Arş. Gör.Salih BÜRLUKKARA