Basic Medical Sciences

Basic Medical Sciences

Head of Departmans

Prof. Dr. Seyit Ali KAYIŞ

Head of Departmans

Assist. Prof. Dr. Mehmet DEMİR

Head of Departments

Assist. Prof. Dr. Yusuf ERSAN

Academic Staff
Assist. Prof. Dr. Feyza BAŞAK
Assist. Prof. Dr. Ahmad YAHYAZADEH

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tıbbi Biyoloji ve Genetik ana bilim dalında halen 3 yardımcı doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır.Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tıbbi Biyoloji ve Genetik ana bilim dalında halen 3 yardımcı doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Tıp fakültemizin bu ana bilim dalında hem ülkemizin hem de diğer ülkelerin tıp ve tıbbi biyoloji ve genetik eğitimi birikimlerinden faydalanmanın yanı sıra yenilikçi ve özgün ders konularını ve eğitim öğretim tekniklerini de benimseyen bir anlayışla 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerimizi de almış bulunmaktayız.

Hekim yetiştirmenin hem insani hemde etik ve bilimsel sorumluluğunun bilincinde, var olam tüm bilgi, beceri ve laboratuvar olanaklarımızla genç hekim adaylarımıza bu zor süreçlerinde en faydalı eğitim öğretimi vermek temel amacımızdır.

Ana bilim dalımızda eğitim öğretimin yanı sıra Tübitak projesi ve üniversitemizin sağladığı imkanlarla bilimsel araştırma projeleri de yürütülmektedir. Bu projeler biyoinformatik ve insan genetiği konularını kapsamaktadır.

Ana bilim dalımız öğretim üyelerinin danışmanlıklarında 2 adet doktora 1 adet de yüksek lisans projesi yürütülmektedir.

Laboratuvar olanaklarımız arasında standart ekipmanların yanı sıra PCR, RT-PCR, hücre kültürü, floresan mikroskopi gibi teknikler bulunmaktadır.

Head of Departments

Assist. Prof. Dr. Özlem CESUR GÜNAY

Academic Staff
Assist. Prof. Dr. Muhammed Kamil TURAN
Assist. Prof. Dr. Emre TAŞKIN

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2014 yılında Yrd.Doç.Dr. İsmail Haskul'un atanmasıyla kurulmuştur. Tıbbi Biyokimya ana Bilim Dalında şu an Doç.Dr.Eyüp Altınöz ile birlikte iki öğretim üyesi bulunmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk kez Fakültemiz öğrencileri Karabük'te eğitim öğretim almaya başlamıştır. Kampüste bulunan Tıp Fakültesi yerleşkemizde Eğitim Laboratuvarımız mevcuttur.

Öğretim Üyelerimiz Tıp Fakültesi ile birlikte Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu gibi Üniversitemizin diğer Fakültelerinde de eğitim öğretim hizmetine Katılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile afiliye olan KBÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Merkez ve Acil olmak üzere iki adet Biyokimya Laboratuvarımız mevcut olup Hekim ve Hastalarımıza hizmet üretmeye devam etmekteyiz. Laboratuvarlarımızda Biyokimya, Hormon, Hemogram, Koagulasyon, Kan Gazları, Sedimantasyon, İdrar, Gaita, Tümör markırları, Vitamin düzeyleri gibi oldukça geniş bir test menüsüne sahip bulunmaktayız.

Ana Bilim Dalı olarak Hastalarımıza en iyi hizmeti üretmenin yanı sıra öğrencilerimize KBÜ Tıp fakültesi mezunlarını fark edilir kılacak bir eğitimin verilmesini aynı zamanda Tıp'ta uzmanlık eğitimi ile ülkemizin ihtiyacı olan Biyokimya Uzmanlarının yetiştirilmesi ve akademik hayata katkı verecek akademik eğitimlerin verilmesi görevlerimizin yanı sıra bu eğitimlerle birlikte yapılacak Bilimsel çalışma ve etkinliklerle de Tıbbi Biyokimya ve Tıp biliminin diğer branşlarına evrensel katkı sunmak her zaman önceliğimizdir.

Head of Departments

Assoc. Prof. Dr. Eyüp ALTINÖZ

Academic Staff
Assoc. Prof. Dr. Tahir KAHRAMAN
Assist. Prof. Dr. İsmail HASKUL

Head of Departmens

Assist. Prof. Dr. Nergis AŞGIN

Academic Staff
Assist. Prof. Dr. Elçin Kal ÇAKMAKLIOĞULLARI
Assist. Prof. Dr. Cüneyt KURU