Klinik Araştırmalar Etik Kurulu


KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU AKTİF DURUMDA DEĞİLDİR. BAŞVURU ALINMAYA BAŞLADIĞINDA SİTEMİZDE DUYURU YAPILACAKTIR.


 Düzeltme için geri gönderilen evraklarda yapılan değişiklikler kalın punto ve italik karakterde olmalıdır.

 Başvuru Ücretlerini Görmek İçin Tıklayınız...!

  BAŞVURU FORMLARI YAYINLANMIŞTIR...!

 ETİK KURULA SUNULAN BAŞVURU DOSYALARI İÇİNDE EKSİK İMZA VEYA EKSİK FORM OLMASI HALİNDE BAŞVURU DOSYASI İŞLEME ALINMAZ.
 Klinik Araştırmalar Etik Kurul Toplantısı her ayın 2. (ikinci) haftası Salı günü yapılmaktadır.

NOT : Kurum içinden yapılan başvuruların en geç toplantı tarihinden bir önceki hafta Cuma saat 23.59’ a kadar elektronik sistem girişi üzerinden yapılması gerekmekte olup takip eden iş gününde mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı belgelerin Kurul Sekreteryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler ıslak imzalı olarak teslim edilmediği takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT : Kurum dışından yapılan başvuruların en geç toplantı tarihinden bir önceki hafta Cuma saat 23.59’ a kadar irfansencar@karabuk.edu.tr adresine gönderilip takip eden iş gününde mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı belgelerin Kurul Sekreteryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler ıslak imzalı olarak teslim edilmediği takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.

1) Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi

2) Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri

* Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
* Klinik Araştırmalarda Değişiklik Başvuru Formu
* Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvuru Formu
* Araştırma/Çalışmalarda Personel Görevlendirme Başvuru Formu
* Gözlemsel Çalışmalar Başvuru Formu
* Gözlemsel Çalışmalarda Değişiklik Başvuru Formu
* Gözlemsel Çalışmalarda Önemli Değişiklik Başvuru Formu
Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatı İçin Başvuru Formu
* Sonlanım Bildirim Başvuru Formu
* Yıllık Bildirim Başvuru Formu
* Arştırma Bütçe Formu
* Bilgilendirilmiş Gönüllü Formunda Olması Gereken Asgari Bilgiler
* Biyolojik Materyal Transfer Formu
* Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Özet Raporu
* Özgeçmiş Formu
* Ciddi Advers Olay Bildirimlerine Ait Özet Tablo
* İyi Klinik Uygulamalar Taahhütnamesi
* Çalışma Protokolü
* Taahhütname
* Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu
 
Dış Hat :  0(370) 418 71 75
Dahili   :  1445

Adres   :  Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü Tıp Fakültesi Kat 2 Oda No 25