Resmi Yazışma Yönetmeliği Hakkında Seminer gerçekleştirildi.
Dekanlığımız idari personeline, 14.07.2020 Pazartesi günü gerçekleştirilen seminer programı ile, 10 Haziran 2020 tarih, 2646 sayılı karar doğrultusunda Resmi Gazetede yayınlananarak güncellenen Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.