Akademik Yaşamda Bilimsel Yayın Yapmak
Tıp Fakültesi organizasyonuyla 26.11.2019 Salı günü gerçekleştirilen Akademik Yaşamda Bilimsel Yayın Yapmak adlı toplantı, Prof. Dr. Orhan YILMAZ; Günümüzde Bilimsel Yayınlar, Prof. Dr. Yeşim Gökçe KUTSAL; Evrensel Bilimin Paylaşımında Dergiler, Prof. Dr. Ali Haydar DEMİREL; Predatör/Yağmacı Dergiler ve Kongreler ve Prof. Dr. Canan ULUOĞLU; Etik Kurulların Beklentileri ve Etik Kurula Dosya Hazırlama konulu sunum başlıklarıyla gerçekleştirdiği program yoğun katılımlı olarak düzenlenmiştir. Programın sonunda Dekanımız Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ, programa katılımları ve değerli bilgileri hocalarımızla paylaşan konuklara ve sekreterya görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Kadri İLA, Dr. Öğr. Üyesi Süha ERTUĞRUL ve Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ´a teşekkür sertifikalarını takdim etti.