3. Eğiticilerin Gelişimi Kursu Yapıldı
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 9-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Eğiticilerin Gelişimi Kursu yapıldı. Daha önce iki ayrı dönemde yapılan kurslardan sonuncusu olan programa 24 öğretim üyesi katıldı. Dekan Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kamil Turan, Dr. Öğr. Üyesi Zülal Öner ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem C Günay eğitici olarak görev yaptı.
Kurs boyunca öğretim üyelerine probleme dayalı öğretimin (PDÖ) temel ilkeleri, Bir PDÖ Oturumunun Anatomisi, PDÖ Oturumlarında Yönlendirici Özellikleri ve Farklı Katılımcı Tipleri ile Başa Çıkma, Örnek PDÖ Uygulaması, Senaryo yazma-değerlendirme ve Müfredat hazırlanması konularında eğitim verildi.
Yapılan son kurs ile birlikte öğretim üyelerinin hemen tamamının tıp eğitim konusunda bilgileri güncellendi. Tıp Fakültesi eğitim programlarının ihtiyaçları karşılar nitelikte yapılmaya devam edilmesi planlandı.