Disiplinlerarası

Tıbbi Araştırmalar Çalıştayı 2017

 

 

ÇALIŞTAY KİTAPÇIĞI

 

 

2-3 Aralık 2017

Tıp Fakültesi Konferans Salonu

Demir Çelik Kampüsü Karabük

 

 

 

 

 

BİLİMSEL PROGRAM

 

2 Aralık 2017, Cumartesi

 

              09:00 – 09.05              Açılış

              09:05 – 09:15              Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN

                                                   Dekan

              09:15 – 09:30              Prof. Dr. Refik POLAT

                                                   Rektör                                           

              09:30 – 10:00              Karabük ve Çevresi ile Güzellikleri

                                                   Prof. Dr. Orhan ÖNALAN

              10:00 – 10:30              Ara

              10:30 – 12:00              Panel

                                                          “Disiplinlerarası Çalışmalar”

                                                          Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN

                                                          Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ

                                                          Prof. Dr. Orhan ÖNALAN

                                                          Doç. Dr. Yavuz SUN

 

              12:00 – 13:30              Öğle Yemeği

 

              13:30 – 14:30              I. Oturum

 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA

                                          

Tahir Kahraman

Tıbbi Aromatik Bitkilerin Ekstraksiyonu, Biyokimyasal Etkileri ve Deneysel Hastalık Modellerinde Etkilerinin Araştırılması

   

Ersin Çelikbaş

Parion Örnekleri Işığında Antik Dönem Tıp Aletleri

 

Namık Bilici

Bitkisel İlaç Geliştirilmesinde Müdellel Çalışmaların Organizasyonu

                                          

Evrim Çağlayan

Tıp Bilgisinin Sanatla İfadesi: Medikal İllüstrasyon

 

Özge Temiz

Acute Effect of TiO2 Nano Particules on HSP70 and TBARS Contents of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Gill

                                          

Muhammed Kamil Turan

16s rRNA Genleri ile Mikrobiyota Kompozisyonunun Belirlenmesi

 

              14:30 – 14:45              Ara

 

              14:45 – 15:45              II. Oturum

 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Yrd. Doç. Dr. Özlem C. GÜNAY

 

Eftâl Şehirli

Komet Görüntüleri Üzerinde DNA Hasarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılmasında Yeni Bir Yöntem

                                          

Sitem Merve Şahin, Gülengül Duman

Piezoelektrik Sayesinde Kontrollü İlaç Salınımı

 

Muftah Noum

Some Functional Properties of the Transmyocardial Laser Revascularization (TMR) Method

 

Eylem Sevinç

Gastrik Hipomotilitenin Tedavisinde External Müdahale Yöntemleri Mümkün mü?

                                          

Zülal Öner, Murat Korkmaz

Görüntü Analizleri ve Analizlerin Klinik Yansımaları

                                          

Mustafa Çörtük

Girişimsel Bronkoskopide Yerli ve Geliştirilmiş Cihaz Kullanımı

 

              15:45 – 16:00              Ara

 

              16:00 – 17:00              III. Oturum

                                          

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Doç. Dr. Seyit Ali KAYIŞ

 

Bünyamin Şahin

Nicelik Elde Edilmesi İçin Radyolojik Görüntülerin İşlenmesi

 

İsmail Ak

Psikiyatri Anabilim Dalının Tanıtılması

 

Ali Güngör

Magnezyum Alaşımlarının Biyomedikal Uygulamaları

 

Anday Duru

Alzheimer ve Epilepsi Hastalarına Yönelik Kapalı Alan Konumlandırma Sistemleri

 

Serkan Öner

Radyoloji Yöntemleri Tanıtımı Kapasitesi ve İleri Uygulamalar

 

Ahmet Taylan Çebi

Obstrüktif Uyku Apnesi ve Temporomandibular Bozukluk Tedavilerinde Konservatif Yaklaşımda Multidisipliner Planlama

 

3 Aralık 2017, Pazar

             

              09:00 – 10:00              IV. Oturum

                                          

Oturum Başkanları

Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN, Yrd. Doç. Dr. A. Taylan ÇEBİ

 

Ahmet Canan Karakaş

Sabrın Öfke ve Öfke İfade Tarzlarına Etkisi

 

Mehmet Kara

DNA Hasarının Tespitinde Comet Assay Yöntemi

 

Hatice Evlen

Kemik Protezi Üretimi İçin Üç Boyutlu Biyo Yazıcı Tasarımı ve Prototip Üretimi

 

Nermin Demirkol

Sentetik ve Doğal Kaynaklı Biyoseramik Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

 

Malik Abaci

Plastik Cerrahide Akademik Çalışmalar

 

Emrah Irmak

Tıbbi Görüntü Çakıştırma

 

              10:00 – 10:15              Ara

 

              10:15 – 11:15              V. Oturum

 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. İdris KABALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Kamil TURAN

 

Sakine Uğurlu Karaağaç

Çevre Mühendisliğinde Biyosensörlerin Kullanımı

 

Ufuk Turan Kürşat Korkmaz

Kalp Cerrahisi ve Monitörizasyon

 

Seyit Ali Kayış

İstatistiksel Analiz Metotları

 

Mehmet Coşkun

Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Retina Sinir Lifi Değerlendirilmesi

 

Nihat Yılmaz

Paranazal Sinus Anatomisinin Kadavra Diseksiyonu ile Ortaya Konması

 

Ammar ALSHEMARY

Nano Bioceramics Coatings for Orthopaedic Implants

 

              11:15 – 11:30              Ara

 

              11:30 – 12:30              VI. Oturum

 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Mehmet ÖZALP, Yrd. Doç. Dr. Zülal ÖNER

             

Eyüp Altınöz

Oksidatif Stres ve Ölçüm Yöntemleri

 

Özlem Cesur Günay

Primer Hücre Kültürü ve Hücre Hatlarının Kullanılması

             

Emrullah Demiral, İsmail Rakıp Karaş

Hastane İçi Navigasyon Çalışmasıesi

 

Mehmet Demir

Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Fizibilitesi

 

Nergis Aşgın

Toplum Sağlığı Açısından Mikrobiyoloji

                                          

Ümit Atila

Retinal Görüntülerde ROI Tespiti ve Damar Ayrıştırma

                                                         

              12:30 – 13:30              Öğle Yemeği

 

              13:30 – 14:30              VII. Oturum:

                                                   Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonu

                                                         

Oturum Başkanları

Doç. Dr. Yavuz SUN, Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK

 

Hakan Yılmaz

Üç Boyutlu Yazıcıların Tıbbi Cihazlarda Kullanımı: Örnek Bir Uygulama Olarak Mikroskop

                                          

Afife Ayla Kabalak

Acil Hasta Transfer Sistemi

 

Kadriye Öz

Deneysel Videolar Üzerinden Anomali Tespiti

 

Çetin Murat Altay

Görüntüleme Yöntemlerinin Güncel Kullanımları ve Tanıya Yardımcı Yazılımlar

 

Abdullah Bilal Aygün

P300 Speller BCI Kullanarak Elde Edilen Beyin Sinyallerinin Analizi

 

Kasım Özacar, Yasin Ortakçı

Sanal Gerçeklik Ortamında İnsan Anatomisi ile Çok Kullanıcılı 3B Etkileşim Sağlanması

                                                         

              14:30 – 14:45              Ara

 

              14:45 – 15:45              VIII. Oturum

                                                   Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonu

 

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN, Doç. Dr. Eyüp ALTINÖZ

                                          

Afife Ayla Kabalak

Multifonksiyonel Hasta Yaşam Yatağı

 

Afife Ayla Kabalak

Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımda Taburcu Olan Hastaların Telemonitörle Takibi

             

Abdullah Talha Sözer

Beyinden Bilgisayara Bir Yol

 

Besnik Poniku

Auger Electron Spectroscopy (AES) as a Tool for Materials Characterization

 

İdris Kahraman

Tıp alanında nesnelerin 3-boyutlu olarak modellenmesi

 

Feyza Başak

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Fizibilitesi

                                          

Özlem Öztürk Mızrak

Prostat Kanseri Modellerinde Androjenlerin Tartışmalı Rolü ve Güncel Tedavi Yöntemlerinin Iyileştirilmesi Üzerine

 

              15:45 – 16:45              Değerlendirme ve Kapanış