Koordinatörler Kurulu
  • Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN (Başkan)
  • Dr. Öğr. Üyesi Feyza BAŞAK
  • Dr. Öğr. Üyesi Namık BİLİCİ
  • Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil TURAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Zülal ÖNER