Hakkımızda
Etik Kurulumuz, Üniversitemizden veya üniversite dışından yapılacak olan başvuruları bilimsel ve etik yönden değerlendirmektedir. Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, araç ve gereç üniversite Rektörlüğü tarafından sağlanmaktadır. Etik Kurulunda, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamı dışında kalan konular değerlendirilmektedir.
 
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu ilgili alanı içerisine; anket, mülakat, odak grup çalışması, yetişkin ve fetalkadavra çalışmaları, retrospektif arşiv taraması, kan, idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma, hücre veya doku kültürü çalışması, gen tedavisi araştırması (tedavi amacı içermeyen),hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma, antropometrik ölçüm çalışması ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği araştırmaların tamamı girmektedir. Bunun yanında sosyal bilimler araştırmalarında kullanılmak üzere insana hekimin aktif müdahalesinin bulunmadığı nörolojik ölçümler, yine etik kurul kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.