Kurul Üyeleri
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeleri

 

Prof. Dr. Seyit Ali KAYIŞ Tıp Fakültesi seyitalikayis@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Hakkı Uğur ÖZOK Tıp Fakültesi hakkiugurozok@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Orhan ÖNALAN Tıp Fakültesi orhanonalan@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih İNCİ Tıp Fakültesi fatihinci@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA Tıp Fakültesi mehmetkara@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt KURU Tıp Fakültesi cüneytkuru@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zafer LİMAN Tıp Fakültesi  zaferliman@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nergiz SEVİNÇ Tıp Fakültesi nergizsevinc@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞEN  Sağlık Bilimleri Fakültesi ahmettaylancebi@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Adem PEKİNCE  Diş Hekimliği Fakültesi adempekince@karabuk.edu.tr
Avukat Hüseyin ŞAHİN KBÜ Rektörlüğü huseyinsahin@karabuk.edu.tr