Kurul Üyeleri
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Zafer LİMAN Tıp Fakültesi  zaferliman@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Seyit Ali KAYIŞ Tıp Fakültesi seyitalikayis@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Hakkı Uğur ÖZOK Tıp Fakültesi hakkiugurozok@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Şehnaz CEYLAN Sağlık Bilimleri Fakültesi sehnazceylan@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Habibullah AKTAŞ Tıp Fakültesi habibullahaktas@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat ÖZKAN SEVENCAN Tıp Fakültesi nurhayatozkansevencan@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet COŞKUN Tıp Fakültesi mehmetcoskun@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖNER Tıp Fakültesi serkanoner@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Taylan ÇEBİ Diş Hekimliği Fakültesi ahmettaylancebi@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN Sağlık Bilimleri Fakültesi ozlem.ozturk@karabuk.edu.tr
Avukat Hüseyin ŞAHİN KBÜ Rektörlüğü huseyinsahin@karabuk.edu.tr