MENÜ
(Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi )
 
 TOPLANTIYA SUNULACAK DOSYALAR İÇİNDE EKSİK DOLDURULAN FORMLAR GÜNDEME ALINMAYACAKTIR !!!

ETİK KURULDA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK BAŞVURULAR VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
  1. Değerlendirilecek Başvurular:
1. İlaç gözlemsel çalışmaları ve tıbbi cihaz gözlemsel çalışmaları hariç tüm gözlemsel çalışmalar,
2. Sağlık Bilimleri Alanlarında yapılacak anket çalışmaları
3. Retrospektif çalışmalar,
4. Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar,
5. Hücre veya doku kültürü çalışmaları,
6. Gen tedavisi dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyallerle yapılacak araştırmalar,
7. Ebelik/hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,
8. Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,
9. Vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,
10. Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar,
11. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları.

      2. Başvuruların en geç toplantı tarihinden bir önceki hafta Cuma saat 23.59’ a kadar elektronik sistem girişi üzerinden yapılmasına ve takip eden iş gününde mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı belgelerin Kurul Sekreteryasına teslim edilmesine, belgelerin ıslak imzalı olarak teslim edilmediği takdirde başvuruların kabul edilmeyeceğine,
  1. Başvuru dosyası 1 adet asıl ve 1 adet CD olacak şekilde Etik Kurul sekreterliğine teslim edilecektir.
 
Başvuruda İstenilen Belgeler:
 
-   Başvuru dilekçesi                                                                                  
-   Başvuru formu(çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı)                          
-   Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların güncel özgeçmişleri
- Araştırma protokolü (Gerekçe, yöntemler ve kaynaklar) (çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı)                                                     
-   Aydınlatılmış onam formu
-   Veli onay formu                                                         
-   İKU Taahhütnamesi (çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı)                 
-   Varsa, daha önce ret edilen etik kurul kararının aslı veya aslı gibidir onaylı örneği
-   Anket/ Veri toplama Formları
-   Araştırma Bütçe Formu

 
Karabük Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılacak başvurular için Gerekli belgeler için tıklayınız...!