HASSAS GÖREV FORMU
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV FORMU
Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.
Tıp Fakültesi Dekanı
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler
Harcama Yetkililiği Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
 
Ödenek üstü harcama yapılması, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması,
 Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi
Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması, gelen talepler doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV FORMU
Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler
-Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
-Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek
-Fakülte binalarının kullanım ve onarım planlarının yürütümü ile odaların dağıtımını koordine etmek
 -Tahakkuk, ayniyat ve teknik hizmetleri denetlemek İkinci öğretim çalışmalarının yürütülmesi, Fakülte ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak Temizlik hizmetler ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak
 -Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek
-İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak
Yrd. Doç. Dr. M. Kamil TURAN
 
-Eğitim öğretimin aksaması,
-kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması,
 -kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması
-Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı
 -Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması
-Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması,
 -hak kaybının oluşması
 -Eğitim-öğretim ve idari işlerde aksamaların yaşanması ve hak kaybının oluşması
-Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi
-Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü
-Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması
 -Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı.
-Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli ders vermeme.
-Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin haklarının kaybı
-Öğrenciler arasında asayişin bozulması yada haksızlık ortamının doğması
-Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş göstermesi.
- Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması.
 
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması
Zamanında kurullara başkanlık etmek
Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak
 İş akış süreçlerinin zamanında birimlerde yerine getirilmesi, belgelerin düzenlenmesi ve ilgili yerlere ulaştırılması, teknik kullanım cihazlarının zamanında bakımlarının gerçekleştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması
Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak.
Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve bunun için gerekli yazışmaların takibini üstlenmek
Bölüm ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV FORMU
Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler
-Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
-Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek
-Fakülte binalarının kullanım ve onarım planlarının yürütümü ile odaların dağıtımını koordine etmek
 -Tahakkuk, ayniyat ve teknik hizmetleri denetlemek İkinci öğretim çalışmalarının yürütülmesi, Fakülte ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak Temizlik hizmetler ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak
 -Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek
-İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK
 
-Eğitim öğretimin aksaması,
-kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması,
 -kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması
-Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı
 -Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması
-Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması,
 -hak kaybının oluşması
 -Eğitim-öğretim ve idari işlerde aksamaların yaşanması ve hak kaybının oluşması
-Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi
-Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü
-Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması
 -Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı.
-Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli ders vermeme.
-Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin haklarının kaybı
-Öğrenciler arasında asayişin bozulması yada haksızlık ortamının doğması
-Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş göstermesi- Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması.
 
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması
Zamanında kurullara başkanlık etmek
Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak
 İş akış süreçlerinin zamanında birimlerde yerine getirilmesi, belgelerin düzenlenmesi ve ilgili yerlere ulaştırılması, teknik kullanım cihazlarının zamanında bakımlarının gerçekleştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması
Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak.
Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve bunun için gerekli yazışmaların takibini üstlenmek
Bölüm ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV FORMU
Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliği
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler
Gerçekleştirme Görevliliği
 
Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması
 
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması
 
Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması
 
Kadro talep ve çalışmaları
 
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi
 
 Gizli yazıların hazırlanması
Seyit KILINÇER
 
Sunulan Hizmetin aksaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı
 
Görevin aksaması
Zaman kaybı
 
 Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı Hak kaybı
 
 Bütçe açığı ve hak kaybı
 
İtibar ve güven kaybı
İlgilipersonelinçeşitlieğitimprogramlarınakatılımının sağlanarak mevzuata hakim olmalarının sağlanması,
 
mevzuat değişikliklerinin takibinin sağlanması,
 
Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması
 
Zamanında görevi yerine getirmek
 
 Yapılan değişiklikleri takip etmek
 
 Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek
 
Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi
 
 Gizliliğe riayet etmek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV FORMU
Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.
Tıp Fakültesi Mali İşler ve Tahakkuk Birimi
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler
         
 
 
 
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV FORMU
Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.
Tıp Fakültesi Personel İşleri - Yazı İşleri
Hassas Görevler Hassas Görevi Olan Personel Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınacak Önlemler
Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemleri
 
 Akademik ve idari personel ayırma/ilişik kesme işlemler
 
Askerlik yazışmaları
 
Akademik kadrolar ile ilgili ilan çalışmaları
 
 Süreli yazıları takip etmek
 
Büroya gelen evrakların genel takibini yapmak
 
 Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak
 
 Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek
 
 Fakülte ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek
 
Süreli yazıları takip etmek
 
 Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini destelemek
Sevil YILMAZ
 
 
İrfan SENCAR
Hak kaybı
 
İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması
 
Toplantıların aksaması veya yapılamaması
 
Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması
 
İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması,
 
Programların eksik hazırlanmasına yönelik verim düşüklüğü
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
 
 Evrakların takibi
 
 İş akışının titizlikle takibi
 
 Yapılan işin önemine dair idrakin tekrar gözden geçirilmesi
 
 Süreli yazılara zamanında cevap verilmesi
 
Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi