Temel Tıp Bilimleri

Temel Tıp Bilimleri

Anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından başta Tıp Fakültesi 1. ve 2 sınıflar olmak üzere, Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerine, Mühendislik Fakültesinin Tıp Mühendisliği Bölümüne ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun çoğu programlarına ön lisans ve lisans düzeyinde teorik ve pratik fizyoloji dersleri verilmektedir.

Anabilim dalımızda bir öğretim üyesi görev yapmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİR: Nörofizyoloji ve nöroendokrin alanlarında çalışmaktadır.

Anabilim dalımızda öğrenci laboratuarında modern eğitim setleri ile pratik uygulamalar yapılmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİR
Öğretim Üyeleri

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüste bulunan yerleşkemizde, Tıp Fakültesi 1. ve 2 sınıflar olmak üzere, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu gibi Üniversitemizin diğer birimlerinde de eğitim öğretim hizmetine, çoğu programların ön lisans ve lisans düzeyinde teorik ve pratik Histoloji-Embriyoloji derslerine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin kullanması için oluşturulan multidisipliner ve ayrıca araştırma faaliyetlerini yürütecek kadar mikroskop, mikrotom gibi cihazlarımızla birlikte laboratuvarlarımız da mevcuttur.

Ayrıca amacımız; KBÜ Tıp Fakültesi mezunlarını fark edilir kılacak bir eğitimin verilmesi ve Tıp biliminin diğer branşlarına evrensel katkı sunmaktır.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Feyza BAŞAK

Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ERSAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad YAHYAZADEH

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2014 yılında Yrd.Doç.Dr. İsmail Haskul'un atanmasıyla kurulmuştur. Tıbbi Biyokimya ana Bilim Dalında şu an Doç.Dr.Eyüp Altınöz ile birlikte iki öğretim üyesi bulunmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk kez Fakültemiz öğrencileri Karabük'te eğitim öğretim almaya başlamıştır. Kampüste bulunan Tıp Fakültesi yerleşkemizde Eğitim Laboratuvarımız mevcuttur.

Öğretim Üyelerimiz Tıp Fakültesi ile birlikte Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi gibi Üniversitemizin diğer Fakültelerinde de eğitim öğretim hizmetine Katılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile afiliye olan KBÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Merkez ve Acil olmak üzere iki adet Biyokimya Laboratuvarımız mevcut olup Hekim ve Hastalarımıza hizmet üretmeye devam etmekteyiz. Laboratuvarlarımızda Biyokimya, Hormon, Hemogram, Koagulasyon, Kan Gazları, Sedimantasyon, İdrar, Gaita, Tümör markırları, Vitamin düzeyleri gibi oldukça geniş bir test menüsüne sahip bulunmaktayız.

Ana Bilim Dalı olarak Hastalarımıza en iyi hizmeti üretmenin yanı sıra öğrencilerimize KBÜ Tıp fakültesi mezunlarını fark edilir kılacak bir eğitimin verilmesini aynı zamanda Tıp'ta uzmanlık eğitimi ile ülkemizin ihtiyacı olan Biyokimya Uzmanlarının yetiştirilmesi ve akademik hayata katkı verecek akademik eğitimlerin verilmesi görevlerimizin yanı sıra bu eğitimlerle birlikte yapılacak Bilimsel çalışma ve etkinliklerle de Tıbbi Biyokimya ve Tıp biliminin diğer branşlarına evrensel katkı sunmak her zaman önceliğimizdir.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Tahir KAHRAMAN
Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Eyüp ALTINÖZ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail HASKUL

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tıbbi Biyoloji ve Genetik ana bilim dalında halen 3 yardımcı doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır.Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tıbbi Biyoloji ve Genetik ana bilim dalında halen 3 yardımcı doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Tıp fakültemizin bu ana bilim dalında hem ülkemizin hem de diğer ülkelerin tıp ve tıbbi biyoloji ve genetik eğitimi birikimlerinden faydalanmanın yanı sıra yenilikçi ve özgün ders konularını ve eğitim öğretim tekniklerini de benimseyen bir anlayışla 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerimizi de almış bulunmaktayız.

Hekim yetiştirmenin hem insani hemde etik ve bilimsel sorumluluğunun bilincinde, var olam tüm bilgi, beceri ve laboratuvar olanaklarımızla genç hekim adaylarımıza bu zor süreçlerinde en faydalı eğitim öğretimi vermek temel amacımızdır.

Ana bilim dalımızda eğitim öğretimin yanı sıra Tübitak projesi ve üniversitemizin sağladığı imkanlarla bilimsel araştırma projeleri de yürütülmektedir. Bu projeler biyoinformatik ve insan genetiği konularını kapsamaktadır.

Ana bilim dalımız öğretim üyelerinin danışmanlıklarında 2 adet doktora 1 adet de yüksek lisans projesi yürütülmektedir.

Laboratuvar olanaklarımız arasında standart ekipmanların yanı sıra PCR, RT-PCR, hücre kültürü, floresan mikroskopi gibi teknikler bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kamil TURAN

Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kamil TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre TAŞKIN

Dr. Öğr. Üyesi Özlem CESUR GÜNAY

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Seyit Ali KAYIŞ

Anabilim Dalı Başkanı

-

Öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Başkanı

-

Öğretim Üyeleri