Bir Önerim Var
Üniversitemizde yürütülen tüm süreçlere ilişkin, kalite ve zaman iyileştirici, memnuniyeti ve verimliliği arttırıcı, maliyeti azaltıcı nitelikteki düşünce öneri ve isteklerinizi önemsiyoruz.


Bu amaçla Kalite Komisyonu tarafından yürütülen çalışma sonuçlanmış ve bu kapsamda yönetim süreçlerine pozitif katkı sağlamasını temin etmek üzere anılan bilgileri almak ve değerlendirmek üzere "BİR ÖNERİM VAR" menüsü üniversitemiz web ana sayfasında ve Fakültemiz web sayfasında hizmete alınmıştır.