KBÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketinde Yüz Güldüren Sonuçlar Aldı.
Karabük Üniversitesinin yapmış olduğu 2017-2018 Öğrenci Memnuniyet anketi sonuçları açıklandı. Yapılan anket neticesinde Tıp Fakültemiz’in kuvvetli yönleri ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlendi. Tıp Fakültemiz, üniversitemizin fakülteleri arasında; 
Danışman öğretim elemanının sorumluluklarını yerine getirmesi, 
Öğrencilerin aldığı eğitimden memnun kalması, 
Ders içeriklerinin iş hayatının beklentileri ile uyumlu olması, 
Yöneticilere (bölüm başkanı, dekan, vb.) ulaşmanın kolay olması gibi eğitimin kilit noktalarını ölçen maddelerde birinci olmuştur. 
Öğrencilerimiz, geliştirilmesini istedikleri yönlerimizi yemekhane, yemeklerin kalite ve porsiyonu, fotokopi ve kırtasiye hizmetleri, üniversite tarafından yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler olarak belirtmişlerdir. Bu değerli geri bildirimler doğrultusunda Tıp Fakültemizin daha kaliteli bir eğitim sunacağına inanmaktayız. 
Bu vesile ile geri bildirimleri için tüm öğrencilerimize, yüksek gayretleri nedeniyle öğretim üyesi ve çalışanlarımıza,  yüksek katkılarından dolayı üniversite yöneticilerimize teşekkür ederiz.