Ders Seçimleri Hakkında
Değerli öğrenciler;

Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3 ve Sınıf 4 öğrencilerimiz olarak ders seçilmlerini yapmak, kontrol etmek, kesinleştirmek durumundadırlar. Bu bağlamda tüm öğrencilerimiz gerekli iş ve işlemleri 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için  05 Ağustos – 09 Eylül (Sınıf - 2 ve Sınıf - 3) 13 Eylül 2019 (Sınıf 1) saat 17.00’a kadar tamamlamak durumundadırlar.

Sınıf 1 İçin, her öğrenci TIP kodlu derslerimin tümünü ve ilgili eğitim öğretim yılının güz dönemine ilişkin AIT, YDL ve TUR derslerini, bir tane THS kodlu alan dışı seçmeli dersi, bir tane TIS kodlu alan içi seçmeli dersi almak zorundadırlar. Bu hali ile 46 AKTS yükünüz olmalıdır. 

Sınıf 2 için her öğrenci TIP kodlu derslerimin tümünü, alan içi ders olarak ilgili sınıfın Klinik Mesleki Beceriler dersini ve THS kodlu bir alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu hali ile 52 AKTS yükünüz olmalıdır. 

Sınıf 3 için her öğrenci TIP kodlu derslerimin tümünü, alan içi ders olarak ilgili sınıfın Klinik Mesleki Beceriler dersini ve THS kodlu bir alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu hali ile 52 AKTS yükünüz olmalıdır. 

Sınıf 4 için her öğrenci tüm ders kurullarını almak ve bunun yanında bir adet THS kodlu alan dışı seçmeli, bir adet TIS kodlu alan içi seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu hali ile 52 AKTS yükünüz olmalıdır.